Enrique Pérez Escrich

Enrique Perez Escrich

Anem a parlar-te de:

– La colecció

– L’autor

 

 

LA COLECCIÓ

El diari valencià El Mercantil Valenciano va publicar diariament durant molts anys un fascicles diaris. Algunes persones s’enquadernaren aquestes publicacions fins a obtindre la novel·la completa. Al nostre Fons Antic en tenim diversos exemples. Concretament:

– La Envidia. Historia de los pequeños

– El último beso

– La mujer adúltera

– El cura de Aldea

– La obras de misericordia

– La calumnia. Páginas de la desgracia

Desconeguen la data de publicació d’aquesta edició; sols consta a les portades de “La envidia” la data 1921, però sols a la portada. L’anterior propietari a anotar al llibres alguna informació: La Envidia fou comprada en febrer de 1946 i consta un valor de 10 pesetes. El último beso va ser comprar en 1956. Al volum de La mujer adultera especifica que l’exemplar costà 4 pesetes i enquadernar 2,29 (6,29 en total). Altres llibres la data és solament parcial (el més) perquè apegaren damunt un paper.

ENRIQUE PÉREZ ESCRICH

Enrique Pérez Escrich fou un novel·lista i dramaturg valencià dels mes famosos i respectats de la seua època. Va deixar una gran quantitat d’obres de teatre i novel·les.

Per saber de l’autor punja ací damunt